30 listopad 2019

Kiedy siłownia to za mało…

Karnet sportowy to jeden z podstawowych benefitów oferowanych pracownikom. Oferuje go blisko 70% polskich firm. Jednak pracownicy woleliby korzystać także z innych świadczeń. Czym zatem kierować się w wyborze pozapłacowych bonusów?

Głównym celem benefitów pracowniczych jest zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników, które dla pracodawcy przekładają się na wzrost wydajności i lepsze wyniki biznesowe firmy. Potwierdzają to badania: niemal 90% firm – nie tylko w Polsce, ale również na innych rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii - stawia sobie za cel wzmocnienie efektywności zatrudnionych. Jednak, aby przyznane świadczenia rzeczywiście spełniały swoją rolę, muszą być czymś więcej, niż jedynie realizacją pro-pracowniczej polityki firmy lub odpowiedzią na równie szybko przychodzące, co mijające mody.

Każdemu według potrzeb

Świadczenia medyczne oraz karnety sportowe to benefity, które oferowane są najczęściej i przez to postrzegane, niemal jak nieodłączny element wynagrodzenia. Jednocześnie z dostępnych badań wynika, że karty sportowe są faktycznie używane jedynie przez 30% użytkowników. Pozostałym oferta pobliskich siłowni nie odpowiada, co oznacza, że ich oferta pozapłacowa w znacznej mierze po prostu nie dotyczy. Personalizacja świadczeń w zakresie przyznawanych benefitów bywa niestety trudna do zarządzenia. Choć pracodawcy i działy HR mają świadomość, że pracownicy w firmach nie tworzą homogenicznej grupy pod względem oczekiwań, potrzeb i zainteresowań, dlatego napotykają trudności w dopasowaniu benefitów do indywidualnych potrzeb zróżnicowanego grona zatrudnionych. Podstawowym warunkiem odpowiedniego doboru pozapłacowych bonusów jest zrozumienie oczekiwań pracowników.

Wellbeing czyli indywidualny dobrostan

Pracownicy chcą czuć się dobrze w pracy, w której spędzają znakomitą większość czasu każdego dnia. Dbałość o ich dobre samopoczucie oraz ogólny dobrostan to główne założenie coraz bardziej docenianego na świecie i w Polsce trendu wellbeingu. 76% badanych polskich pracowników ceni sobie zdrowy styl życia i chce go realizować także w miejscu pracy. Poprzez zdrowy tryb życia rozumiana jest zróżnicowana aktywność fizyczna, zdrowa dieta oraz możliwość relaksu i odpoczynku. Karnet na siłownię i owocowe piątki coraz częściej już nie wystarczają.

Z drugiej strony nikt nie będzie wiedział lepiej, co dobre dla pracownika niż on sam. Dlatego warto dać mu możliwość wyboru. Tego rodzaju swoboda – także pod kątem samodzielnego wyboru świadczeń pozapłacowych - jest istotna dla niemal 70% pracowników. Dopasowanie benefitów wspiera nie tylko wellbeing każdego pracownika, ale też realnie przekłada się na wzrost jego zawodowego zaangażowania, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, obniża absencję spowodowaną chorobami oraz kosztowną fluktuację. Szacuje się, że w zależności od stanowiska i jego roli w organizacji realny koszt rotacji pracowników waha się od 30% aż do 100% jego rocznego wynagrodzenia. Dlatego też utrzymanie wysokiego zadowolenia pracowników jest w interesie pracodawcy.

Indywidualny wellbeing

Dobre wzorce w zakresie wellbeingu przychodzą z Zachodu. Niemal połowa brytyjskich firm oferuje elastyczny pakiet benefitów, w tym zróżnicowane aktywności sportowe i rekreacyjne, kulturalne, a także dietetyczny catering. Takie rozwiązanie zaczyna być też praktykowane u nas, choć nadal jedynie 38% polskich pracowników ma możliwość decydowania o benefitach wchodzących w skład oferowanych im świadczeń. Pomocą w uelastycznieniu pracowniczych bonusów jest kafeteria rozwiązań, dzięki której podwładni samodzielnie wybierają interesującą ich aktywność. Taką formę benefitów akceptują sami zainteresowani. 67% pracowników twierdzi, że powinny mieć one nowoczesną formę tj. programu kafeteryjnego, do którego łatwy dostęp zapewnia aplikacja mobilna.

Rola benefitów na trudnym rynku pracownika rośnie. Jednocześnie rośnie potrzeba dywersyfikacji świadczeń i możliwości ich personalizacji pod kątem indywidualnych potrzeb pracowników. Warto o nie zadbać, tym bardziej, że są one jednym z najczęstszych powodów zmiany pracy.

1Hays Poland, Raportu płacowy. Trendy na rynku pracy 2019.
2AON, Benefits and Trends Survey 2019.
3Antal&Sodexo Benefits and Rewards Services, Cztery osobowości. Jeden rynek pracy. 2018.
4Ibidem.
5Ibidem.
6Hays Poland, Raportu płacowy. Trendy na rynku pracy 2019.
7Ibidem

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (własne i stron trzecich), aby poprawić jakość obsługi i wyświetlać treści zgodnie z Twoimi preferencjami. Kontynuując przeglądanie, akceptujesz ich użycie. Więcej informacji